Giá xe ôtô Honda | Honda Ôtô Kim Thanh - Đại lý chính thức của Honda Việt Nam
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
HR-V L ( Đen + Xám ) 826.000.000 VNĐ Liên hệ
HR-V L ( Đỏ + Trắng + Trắng bạc ) + 5.000.000 VNĐ 831.000.000 VNĐ Liên hệ
HR-V RS ( Đen + Xám ) 871.000.000 VNĐ Liên hệ
HR-V RS ( Đỏ + Trắng + Trắng bạc ) + 5.000.000 VNĐ 876.000.000 VNĐ Liên hệ
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Honda Civic E 730.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda Civic G 770.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda Civic G ( Trắng ) + 5.000.000 VNĐ 775.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda Civic RS 870.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda Civic RS ( Trắng + Đỏ ) + 5.000.000 VNĐ 875.000.000 VNĐ Liên hệ
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Honda City G 529.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda City L 569.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda City RS 599.000.000 VNĐ Liên hệ
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Honda CR-V E 998.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda CR-V G 1.048.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda CR-V L 1.118.000.000 VNĐ Liên hệ
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Honda Accord (Đen, Xám) 1.319.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda Accord (Trắng) 1.329.000.000 VNĐ Liên hệ