Giá xe ôtô Honda | Honda Ôtô Kim Thanh - Đại lý chính thức của Honda Việt Nam
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
HONDA CITY G 559.000.000 VNĐ LIÊN HỆ
HONDA CITY L 589.000.000 VNĐ LIÊN HỆ
HONDA CITY RS 609.000.000 VNĐ LIÊN HỆ
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
CR-V G 1.109.000.000 VNĐ Liên hệ
CR-V L (Đỏ, Trắng + 5tr) 1.159.000.000 VNĐ Liên hệ
CR-V L AWD (Đỏ, Trắng + 5tr) 1.310.000.000 VNĐ Liên hệ
CR-V e:HEV RS (Đỏ, Trắng + 5tr) 1.259.000.000 VNĐ Liên hệ
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
BRV G 661 000 000 VNĐ Liên hệ
BRV L 705 000 000 VNĐ Liên hệ
Màu trắng bạc + 5tr
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
HRV G 699.000.000 VNĐ Liên hệ
HR-V L ( Đen + Xám ) 826.000.000 VNĐ Liên hệ
HR-V L ( Đỏ + Trắng + Trắng bạc ) + 5.000.000 VNĐ 831.000.000 VNĐ Liên hệ
HR-V RS ( Đen + Xám ) 871.000.000 VNĐ Liên hệ
HR-V RS ( Đỏ + Trắng + Trắng bạc ) + 5.000.000 VNĐ 876.000.000 VNĐ Liên hệ
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Honda Civic E 730.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda Civic G 770.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda Civic G ( Trắng ) + 5.000.000 VNĐ 775.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda Civic RS 870.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda Civic RS ( Trắng + Đỏ ) + 5.000.000 VNĐ 875.000.000 VNĐ Liên hệ
Mẫu xe Giá bán lẻ Ưu đãi
Honda Accord (Đen, Xám) 1.319.000.000 VNĐ Liên hệ
Honda Accord (Trắng) 1.329.000.000 VNĐ Liên hệ